Giỏ hàng

Tất cả bài viết

Nâng cao năng suất hàn dưới lớp thuốc bằng hệ thống hàn SAW Tandem LSO
Giải pháp hàn bồn chứa LNG
Tripod và các loại chân đế điện gió ngoài khơi
Quy trình hàn giáp mối tấm chiều dày lớn cho kết cấu Tripod Offshorewind (SAW Tandem LSO)
Kết quả thi vua thợ hàn tháng 8/2020
Đề thi Vua thợ hàn tháng 9/2020
Flexible Robotic Automation Webinar
Kết quả thi vua thợ hàn tháng 7/2020
Đề thi Vua thợ hàn tháng 8/2020
Đề thi Vua thợ hàn tháng 7/2020
Kết quả thi vua thợ hàn tháng 5/2020
Đề thi vua thợ hàn tháng 4/2020
Đề thi Vua thợ hàn tháng 5/2020
Đề thi Vua thợ hàn tháng 6/2020
Lịch sử phát triển công nghệ và kỹ thuật hàn | History of welding technology
DCR | Phân tích tiết giảm chi phí hàn | Bài 1 - Giới thiệu chung
Hàn giáp mối ống thép HSLA dày 1.5’’ sử dụng ba hồ quang (SAW Triple Tandem)
DCR | KẾT CẤU THÉP | Lựa chọn nào cho các nhà chế tạo kết cấu thép Việt Nam
Phân loại Nhôm và khuyến cáo khi lựa chọn vật liệu hàn nhôm
APP | Năng Lượng | Quy trình tăng năng suất trong hàn tháp điện gió
APP | Công nghiệp nặng | Hàn dầm hộp bằng công nghệ Tandem SAW
APP | Dàn khoan | Hàn bình áp lực với mối phía một đường hàn không cần gouging
APP | Đóng tàu | Hàn SAW hồ quang đối xứng cho gân tăng cứng liên kết chữ T
APP | Lọc hóa dầu | Hàn đường sinh bồn chứa khí Propane sử dụng nguồn Power Wave AC/DC 10000
APP | Chế tạo ống | Hàn giáp mối ống thép HSLA dày 1.5’’ sử dụng ba hồ quang (SAW Triple)
SOL | Hàn nhôm | Giải pháp tổng thể cho hàn MIG nhôm và Hợp kim nhôm
APP | Kết cấu thép | Hàn mối hàn góc nằm ngang sử dụng nguồn Power Wave AC/DC 1000 hai dây một hồ quang (SAW Tiny Twin)
APP | Kết cấu thép | Hàn liên kết hàn giáp mối khác chiều dày của kết cấu sàn cầu chuyển (dock plate)
APP | Đóng tàu | Hàn liên kết hàn chữ T, mối hàn nhỏ giữa tấm sàn và gân tăng cứng bằng phương pháp SAW Tiny Twin arc
APP | Đóng tàu | Hàn Sàn tàu Sà-lan bằng quá trình hàn dưới lớp thuốc hai hồ quang (SAW Twinarc)
APP | Chế tạo ống | Hàn dưới lớp thuốc sử dụng hồ quang hai trong một (tiny twin) cho kết cấu giữa ống xoắn và thanh máng dẫn hướng
APP | Kết cấu thép | Hàn mối hàn góc nằm ngang, kích thước cạnh ½’’ bằng SAW Tandem sử dụng dòng AC sóng vuông.
APP | Kết cấu thép | Hàn gân tăng cứng liên kết chữ T bằng nguồn hàn Power Wave AC/DC 1000 SD
APP | Kết cấu thép | Hàn SAW Tandem phê chuẩn cho mối hàn góc kích thước ½’’ và kết quả ngấu lại mối hàn đính
APP | Đóng tàu | Hàn giáp mối tấm dày 16mm của liên kết hàn tấm sàn đáy sà-lan bằng quá trình hàn SAW Tandem
APP | Lọc hóa dầu | Hàn thiết bị trao đổi nhiệt dạng hộp, liên kết hàn góc, mối hàn giáp mối chiều dày 25mm bằng công nghệ hàn SAW Tandem
APP | Năng lượng | Hàn bồn áp lực chiều dày 1.25’’, vát mép chữ V hai phía bằng quá trình SAW Tandem
APP | Công nghiệp nặng | Hàn vòng chặn bánh răng của xe máy xúc bằng công nghệ SAW Tandem
APP | Đóng tàu | Hàn tôn đáy tàu sà-lan bằng công nghệ hàn SAW Tandem
APP | Công nghiệp nặng | Hàn đường sinh vỏ động cơ dày 29mm bằng công nghệ SAW Tandem
APP | Kết cấu thép | Hàn dầm cầu thép sử dụng công nghệ hàn SAW Tandem
APP | Chế tạo ống | Hàn ống xoắn chiều dày 14mm bằng công nghệ hàn SAW Tandem
APP | Wind Power | Hàn SAW Tandem các đoạn ống trụ điện gió ngoài khơi có yêu cầu thử va đập ở -60 oC
APP | Kết cấu thép | Hàn dầm hộp dày 50mm bằng quá trình hàn SAW Tandem
APP | Lọc hóa dầu | Phân tích tỷ lệ dò rỉ xảy ra khi hàn TIG que thăm dầu bằng nhôm 6061-T6
APP | Kết cấu thép | Thử quy trình hàn giáp mối tấm 2G bằng phương pháp hàn dây lõi thuốc tự bảo vệ (FCAW-SS)
APP | Kết cấu thép | Thực hiện hàn SAW liên kết T ở vị trí ngang với kích thước cạnh mối hàn nhỏ nhất
APP | Đóng tàu | Ứng dụng công nghệ hàn Hot Wire Tandem MIG trong đóng tàu
APP | Kết cấu thép | Phân tích vết nứt trong mối hàn giữa bụng và cánh dầm
APP | Hàn đường ống | Quy trình hàn ống ở vị trí 1G, Lót STT, phủ GMAW-P bằng dây hàn SuperArc LA-75
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top