Giỏ hàng

Kết quả thi vua thợ hàn tháng 7/2020

Bảng điểm tổng kết bài thi Vua thợ hàn tháng 7

Bảng điểm chi tiết của thí sinh Vua thợ hàn tháng 7

1. Thí sinh W0003 - Đỗ Văn Hải2. Thí sinh W0011 - Bùi Văn Thể3. Thí sinh W0019 - Nguyễn Đình Thanh4. Thí sinh W0041 - Khuất Mạnh Cường
5. Phạm Thị Hưng - W00436. Đỗ Quang Minh - W0051Facebook Youtube Twitter Top