Giỏ hàng

Thiết bị đào tạo hàn robot

Thiết bị đào tạo hàn robot do Lincoln Electric sản xuất dùng cho đào tạo vận hành hệ thống hàn robot.

Với thiết bị đào tạo robot này có tích hợp đầy đủ robot, nguồn hàn cho robot, đầu cấp dây, mỏ hàn và các thiết bị kết nối với phần mềm bản quyền lập trình robot sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cung cấp cho cộng đồng giáo dục một giải pháp sản xuất tiên tiến hoàn chỉnh cho đào tạo hàn robot.

- Bao gồm mọi thứ bạn cần để trình bày về sản xuất robot.

- Sử dụng độc quyền robot Fanuc® - nhà sản xuất robot phổ biến nhất ở Hoa Kỳ

- Bề mặt làm việc lớn và bao vây dễ dàng thiết lập trong vài giây.

- Nguồn điện hàn robot hoạt động đầy đủ tính năng.

- Kiểm soát khói tích hợp.

- Phù hợp thông qua một ô cửa tiêu chuẩn để dạy và thực hành lập trình trong lớp học và chuyển đến phòng thí nghiệm để thực hành hàn.

- Các biện pháp an toàn tích hợp trong hệ thống và phần mềm.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với chúng tôi.


Phần mềm đào tạo hàn Robot | ROBOGUIDE® WELDPRO® TRAINING & SOFTWARE
Thiết bị đào tạo hàn Robot | CLASSMATE ADVANCED | AD2446-3
Thiết bị đào tạo hàn Robot | CLASSMATE Basic | AD2446-1
Thiết bị đào tạo hàn Robot | CLASSMATE FT | AD2446-6
Thiết bị đào tạo hàn Robot | CLASSMATE FT | AD2446-7
Thiết bị đào tạo hàn Robot | CLASSMATE INTERMEDIATE | AD2446-2
Thiết bị đào tạo hàn Robot | CLASSMATE S | AD2446-4
Thiết bị đào tạo hàn Robot | CLASSMATE S | AD2446-5
Facebook Youtube Twitter Top