Giỏ hàng

APP - KẾT CẤU THÉP – Steel Structural

APP | Kết cấu thép | Hàn mối hàn góc nằm ngang sử dụng nguồn Power Wave AC/DC 1000 hai dây một hồ quang (SAW Tiny Twin)
APP | Kết cấu thép | Hàn liên kết hàn giáp mối khác chiều dày của kết cấu sàn cầu chuyển (dock plate)
APP | Kết cấu thép | Hàn mối hàn góc nằm ngang, kích thước cạnh ½’’ bằng SAW Tandem sử dụng dòng AC sóng vuông.
APP | Kết cấu thép | Hàn gân tăng cứng liên kết chữ T bằng nguồn hàn Power Wave AC/DC 1000 SD
APP | Kết cấu thép | Hàn SAW Tandem phê chuẩn cho mối hàn góc kích thước ½’’ và kết quả ngấu lại mối hàn đính
APP | Kết cấu thép | Hàn dầm cầu thép sử dụng công nghệ hàn SAW Tandem
APP | Kết cấu thép | Hàn dầm hộp dày 50mm bằng quá trình hàn SAW Tandem
APP | Kết cấu thép | Thử quy trình hàn giáp mối tấm 2G bằng phương pháp hàn dây lõi thuốc tự bảo vệ (FCAW-SS)
APP | Kết cấu thép | Thực hiện hàn SAW liên kết T ở vị trí ngang với kích thước cạnh mối hàn nhỏ nhất
APP | Kết cấu thép | Phân tích vết nứt trong mối hàn giữa bụng và cánh dầm
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top