Giỏ hàng

APP - KẾT CẤU THÉP – Steel Structural

Hàn mối hàn góc nằm ngang sử dụng nguồn Power Wave AC/DC 1000 hai dây một hồ quang (SAW Tiny Twin)
Hàn liên kết hàn giáp mối khác chiều dày của kết cấu sàn cầu chuyển (dock plate)
Hàn mối hàn góc nằm ngang, kích thước cạnh ½’’ bằng SAW Tandem
Hàn gân tăng cứng liên kết chữ T bằng Power Wave AC/DC 1000 SD
Hàn SAW Tandem phê chuẩn cho mối hàn góc kích thước ½’’ và kết quả ngấu lại mối hàn đính
Hàn dầm cầu thép sử dụng công nghệ hàn SAW Tandem
Hàn dầm hộp dày 50mm bằng quá trình hàn SAW Tandem
Hàn giáp mối tấm 2G bằng phương pháp hàn dây lõi thuốc tự bảo vệ
Thực hiện hàn SAW liên kết T ở vị trí ngang với kích thước cạnh mối hàn nhỏ nhất
Phân tích vết nứt trong mối hàn giữa bụng và cánh dầm
Facebook Youtube Twitter Top