Giỏ hàng

Hàn giáp mối tấm 2G bằng phương pháp hàn dây lõi thuốc tự bảo vệ

Lĩnh vực ứng dụng

Structural

Ref.#


Quá trình hàn

FCAW-SS

DGWTR#

APP0016

Vật liệu cơ bản

Vật liệu hàn

Mild Steel A36

AWS A5.20 E70T-7 (NR-311)

Edit

WP, IWE

Kích thước

3/8” (9mm) and ¾” (19mm)

Reviewed

N/A

Liên kết / Vị trí

Butt Joint/ 2G

Completed

27/01/2016


MÔ TẢ CHUNG

Dự án đến từ nhóm bán hàng của Lincoln được gửi đến phòng thí nghiệm yêu cầu hỗ trợ công ty ABC thử quy trình hàn giáp mối tấm 2G bằng dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ. Yêu cầu trước tiên đó là phải vượt qua kiểm tra thử uốn.

Khách hàng ABC đã cố thử trên nhiều loại dây mác AWS A5.20 E70T-7 của các hãng sản xuất khác nhau nhưng chỉ duy nhất loại dây Familiarc OW-S50H của Kobelco là đạt.

Đội kỹ sư ứng dụng tại phòng thí nghiệm của Lincoln đã đề xuất sử dụng dây Innershield NR-311 của Lincoln cho quy trình hàn này.

 

hàn giáp mối tấm 2G bằng phương pháp hàn FCAW-SS

 

TỪ KHÓA: FCAW-SS, AWS A5.20 E70T-7, Idealarc DC-655, DH-10, bộ đẩy dây (wire feeder), 2.4mm (3/32”), Innershield NR-311, Kobelco OW-S50H, 2G, Bend Test, thử uốn, 9mm (3/8”), thép A36, 19mm (3/4”).

1. Mô tả chung

Dự án đến từ nhóm bán hàng của Lincoln được gửi đến phòng thí nghiệm yêu cầu hỗ trợ công ty ABC thử quy trình hàn giáp mối tấm 2G bằng dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ. Yêu cầu trước tiên đó là phải vượt qua kiểm tra thử uốn. Khách hàng ABC đã cố thử trên nhiều loại dây mác AWS A5.20 E70T-7 của các hãng sản xuất khác nhau nhưng chỉ duy nhất loại dây Familiarc OW-S50H của Kobelco là đạt. Đội kỹ sư ứng dụng tại phòng thí nghiệm của Lincoln đã đề xuất sử dụng dây Innershield NR-311 của Lincoln cho quy trình hàn này.

2. Quy trình thực nghiệm

Bốn mẫu liên kết giáp mối tấm được hàn ở vị trí 2G (hàn giáp mối ở vị trí hàn ngang) bằng dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ NR-311. Hai mẫu dày 9mm (3/8”) và hai mẫu dày 19mm (3/4”) có dạng liên kết như thể hiện trong Design 1 và Design 2.

 

dạng liên kết giáp mối như thể hiện trong Design 1 và Design 2

Bốn mẫu uốn được thử cho mối liên kết dày 9mm. Hai mẫu uốn chân và 4 mẫu uốn cạnh được thử cho liên kết dày 19mm.

 

Hình ảnh mối hàn giáp mối vị trí hàn ngang

Tất cả liên kết đều được hàn bằng dây lõi thuốc tự bảo vệ đường kính 2.4mm (3/32”). Tốc độ cấp dây thiết lập ở 3.42 mpm (135 ipm) cùng điện áp hàn 24 Volt. Dòng điện hàn nằm trong phạm vi từ 290-34 Amps (tùy thuộc vào chiều dài phần nhô dây hàn mà từng thợ hàn quen dùng). Khoảng cách từ pép hàn đến bề mặt liên kết (CTWD – Contact Tip to Work Distance) cần giữ được là 45mm (1.75 inch).

 

3. Kết quả

 

Số hiệu mẫu hàn tương ứng với tỷ lệ đạt

Bảng 1: Số hiệu mẫu hàn tương ứng với tỷ lệ đạt

  

Như kết quả thể hiện trong Bảng 1, NR-311 cho tỷ lệ đạt thử uốn tốt hơn so với dây của Kobelco. Hai mẫu uốn không đạt của tấm 70474 như thể hiện trong Hình 7 không phát hiện thấy nguyên nhân do lẫn xỉ. Điều này cho thấy rằng mẫu thử uốn chân bị hỏng là do bán kính đầu chày uốn quá nhỏ so với chiều dày của tấm mẫu. Uốn cạnh không đạt thể hiện là do lỗi hàn thiếu ngấu giữa các lớp hàn đầu tiên. 

Tấm mẫu 70476 NR-311 như trong Hình 5 phát hiện thấy hai khuyết tật nhỏ. Một khuyết tật nằm trên mép của mẫu có thể bỏ qua và một khuyết tật khác có kích thước nằm trong phạm vị chấp nhận. 

 

 

Nguồn hàn DC-655 và đầu cấp dây DH-10 dùng cho thực nghiệm

Hình 1: Nguồn hàn DC-655 và đầu cấp dây DH-10 được dùng cho thực nghiệm.

  

 

Gá lắp phôi

Hình 2: Gá lắp phôi

 

Mẫu uốn 9mm Kobelco và mối hàn hoàn thiện (70471)

Hình 3: Mẫu uốn 9mm Kobelco và mối hàn hoàn thiện (70471)

 

 

Mẫu uốn 9mm Innershield NR-311 và mối hàn hoàn thiện (70472)

Hình 4: Mẫu uốn 9mm Innershield NR-311 và mối hàn hoàn thiện (70472)

 

Mẫu uốn 19mm Innershield NR-311 và mối hàn hoàn thiện (70476)

Hình 5: Mẫu uốn 19mm Innershield NR-311 và mối hàn hoàn thiện (70476)

 

Mối hàn hoàn thiện 19mm Kobelco (70474)

Hình 6: Mối hàn hoàn thiện 19mm Kobelco (70474)

 

Mẫu uốn 19mm Kobelco (70474)

Hình 7: Mẫu uốn 19mm Kobelco (70474)

 

4. KếFt luận

 

  1. Hai loại dây NR-311 của Lincoln và Familiarc OW-S50H của Kobelco đều đạt thử uốn với mẫu hàn chiều dày 9mm.
  2. NR-311 đạt kết quả thử uốn tốt hơn so với Kobelco đối với mẫu hàn chiều dày 19mm.
  3. Các phép kiểm tra đều sử dụng tiêu chí kỹ thuật của khách hàng. Việc thử nghiệm này được làm trên dạng liên kết giáp mối vát mép V trong khi trong thực tế sản xuất chỉ là vát mép dạng nửa V (vát mép trên một tấm). Điều này sẽ thuận lợi hơn khi hàn ở vị trí 2G.
Toàn bộ thử quy trình hàn giáp mối tấm 2G bằng phương pháp hàn dây lõi thuốc tự bảo vệ (FCAW-SS) đã được DG Welding chia sẻ trong bài viết này, ngoài ra còn có nhiều chia sẻ thực nghiệm về kết cấu thép trong các bài viết khác. Mời các bạn cùng theo dõi.

 

 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

 

 

 

Facebook Youtube Twitter Top