Giỏ hàng

APP - CÔNG NGHIỆP NẶNG – Heavy Fabrication

Hàn dầm hộp bằng công nghệ Tandem SAW giúp tiết kiệm thời gian hàn
Hàn vòng chặn bánh răng của xe máy xúc bằng công nghệ SAW Tandem
Hàn đường sinh vỏ động cơ dày 29mm bằng công nghệ SAW Tandem
Facebook Youtube Twitter Top