Giỏ hàng

Hàn dầm hộp bằng công nghệ Tandem SAW giúp tiết kiệm thời gian hàn

Lĩnh vực ứng dụng

Công nghiệp nặng / Kết cấu thép

Ref.#

 

Quá trình hàn

SAW

DGWTR#

APP0040

Vật liệu

Carbon Steel

Edit

Tran Viet Anh, WE, CWI

Chiều dày

50 mm

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

Giáp mối / 1G

Completed

1/9/2009

 

Công ty ABC là nhà sản xuất hàn cột dạng hộp lớn ứng dụng trong ngành kết cấu. Họ tìm cách để giảm thời gian hàn bằng cách sử dụng tandem SAW. Khách hàng đã gửi tới 3 liên kết hàn khác nhau để phục vụ thử nghiệm quy trình hàn. Cả ba liên kết có chiều dày 50mm với khe hở 9.5mm và thanh lót đáy đường hàn. Hiện tại, khách hàng đang sử dụng hàn 1 dây hàn L-50 đường kính 4.8mm và thuốc hàn 980. Bột sắt là được sử dụng phía dưới thuốc hàn để tăng năng suất đắp khi hàn.       

Thiết bị hàn Power Wave AC/DC 1000 được sử dụng để hàn tấm với công nghệ AC-AC tandem SAW. Hai dây L-61 đường kính 4.0mm và thuốc hàn 860 được sử dụng. Quy trình hàn AC-AC SAW có năng suất đắp đạt tới 28.5 kg/giờ. Sau khi hàn, các liên kết hàn được thử nghiệm độ dai va đập và có kết quả vượt yêu cầu của khách hàng là 27J @ -290C.

Hàn dầm hộp bằng công nghệ Tandem SAW

 

TỪ KHÓA: SAW, tandem, 4.0mm L-61, 860 Flux, hàn giáp mối, liên kết single bevel, dầm hộp kết cấu, chiều dày 50mm, Power wave AC/DC 1000.

 

1. Tóm tắt

Công ty ABC là nhà sản xuất hàn cột dạng hộp lớn ứng dụng trong ngành kết cấu. Họ tìm cách để giảm thời gian hàn bằng cách sử dụng tandem SAW. Khách hàng đã gửi tới 3 liên kết hàn khác nhau để phục vụ thử nghiệm quy trình hàn. Cả ba liên kết có chiều dày 50mm với khe hở 9.5mm và thanh lót đáy đường hàn. Hiện tại, khách hàng đang sử dụng hàn 1 dây hàn L-50 đường kính 4.8mm và thuốc hàn 980. Bộ sắt là được sử dụng phía dưới thuốc hàn để tăng năng suất đắp khi hàn.       

 

Thiết bị hàn Power Wave AC/DC 1000 được sử dụng để hàn tấm với công nghệ AC-AC tandem SAW. Hai dây L-61 đường kính 4.0mm và thuốc hàn 860 được sử dụng. Quy trình hàn AC-AC SAW có năng suất đắp đạt tới 28.5 kg/giờ. Sau khi hàn, các liên kết hàn được thử nghiệm độ dai va đập và có kết quả vượt yêu cầu của khách hàng là 27J @ -290C.

 

2. Liên kết hàn

Ba dạng liên kết khác nhau đã được khách hàng gửi tới để hàn. Tất cả các tấm đều dày 50mm ghép hở 9.5mm với thanh lót đáy đường hàn. Thanh lót đáy đường hàn dày 12.7mm và rộng 25.4mm. Thông tin liên kết và kích thước như trong bảng 1. Sơ đồ của ba liên kết khác nhau như trên hình 1-3.

 

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3

Chiều dày tấm

50 mm

50 mm

50 mm

Loại liên kết

Single bevel

Single bevel

Single V

Góc vát tấm bên phải

300

200

200

Góc vát tấm bên trái

00

00

100

Góc rãnh hàn

300

200

200

Ghép hở

9.5 mm

9.5 mm

9.5 mm

Tiết diện liên kết

1161 mm2

709 mm2

909 mm2

Thể tích liên kết / Foot (0.3 mét)

370 mm3

216 mm3

280 mm3

Khối lượng kim loại hàn / Foot (0.3 mét)

2.9 kg

1.7 kg

2.2 kg

Table 1: Bảng thể hiện hình dạng và thể tích của 3 liên kết hàn khác nhau

Hình 1: Sơ đồ liên kết 1

Sơ đồ liên kết 1

 

Hình 2: Sơ đồ liên kết 2

Sơ đồ liên kết 2

 

Hình 3: Sơ đồ liên kết 3

Sơ đồ liên kết 3

 

3. Quy trình hàn

Các tấm được gia nhiệt tới 1070C trước khi hàn và nhiệt độ giữa các đường hàn được kiểm soát max. 2880C. Quy trình hàn SAW 1 hồ quang được sử dụng ở đáy của liên kết để ngăn chặn khuyết tật và giúp loại bỏ xỉ hàn. Tandem SAW được sử dụng để hàn khi liên kết trở nên rộng hơn. Quy trình hàn cho mỗi tấm được DGWelding trình bày trong bảng 2-4 và ảnh macro và sơ đồ vị trí đường hàn ở mỗi tấm được trình bày trên hình 4-6. Sử dụng nguồn hàn Power wave AC/DC 1000. 

 

ảnh tiết diện ngang của liên kết 1 và sơ đồ các đường hàn

Hình 4: ảnh tiết diện ngang của liên kết 1 và sơ đồ các đường hàn và lớp hàn đã thực hiện

 

Quy trình hàn của liên kết 1

Bảng 2: Quy trình hàn của liên kết 1

 

 

tiết diện ngang của liên kết 2 và sơ đồ các đường hàn

Hình 5: ảnh tiết diện ngang của liên kết 2 và sơ đồ các đường hàn và lớp hàn đã thực hiện

 

Quy trình hàn của liên kết 2

Bảng 3: Quy trình hàn của liên kết 2

 

ảnh tiết diện ngang của liên kết 3 và sơ đồ các đường hàn

Hình 6: ảnh tiết diện ngang của liên kết 3 và sơ đồ các đường hàn và lớp hàn đã thực hiện

 

Quy trình hàn của liên kết 3

Bảng 4: Quy trình hàn của liên kết 3

 

4. Kết quả kiểm tra độ dai va đập

Bảng 5 là kết quả kiểm tra độ dai va đập của liên kết 1. 5 mẫu kiểm tra độ dai va đập được cắt ở vị trí đường tâm của đường hàn ở giữa chiều dày tấm. Giá trị trung bình là 112J @ -290C.

 

Kết quả kiểm tra độ dai va đập của liên kết 1

Bảng 5: Kết quả kiểm tra độ dai va đập của liên kết 1

 

5. Kết luận

  1. Tất cả 3 liên kết có thể hàn với quy trình tandem SAW có năng suất đắp 28.5 kg/giờ.
  2. SAW 1 hồ quang cần được sử dụng cho một vài đường hàn đầu tiên của liên kết để tránh khuyết tật hàn và giúp loại bỏ xỉ hàn dễ hơn.
  3. Dây hàn L-61 và thuốc hàn 860 kết hợp cho kết quả độ dai va đập của mối hàn vượt yêu cầu 27J @ -290 Nhóm AWS của thuốc và dây là F7A4-EM12K-H8.
  4. Thuốc hàn Lincolnweld 860 tạo lớp xỉ hàn có thể làm sạch dễ dàng hơn.

 

 

 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

 

Facebook Youtube Twitter Top