Giỏ hàng

APP - NĂNG LƯỢNG – Power Generation

Giải pháp hàn bồn chứa LNG
Quy trình hàn giáp mối tấm chiều dày lớn cho kết cấu Tripod Offshorewind (SAW Tandem LSO)
APP | Năng Lượng | Quy trình tăng năng suất trong hàn tháp điện gió
APP | Năng lượng | Hàn bồn áp lực chiều dày 1.25’’, vát mép chữ V hai phía bằng quá trình SAW Tandem
APP | Wind Power | Hàn SAW Tandem các đoạn ống trụ điện gió ngoài khơi có yêu cầu thử va đập ở -60 oC
APP | Wind Power | Quy trình hàn trụ điện gió chiều dày 15mm
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top