Giỏ hàng

APP - NĂNG LƯỢNG – Power Generation

Giải pháp hàn bồn chứa LNG
Quy trình hàn trụ điện gió chiều dày 15mm của Lincoln Electric
Quy trình hàn giáp mối tấm chiều dày lớn cho kết cấu Tripod Offshorewind (SAW Tandem LSO)
Quy trình tăng năng suất trong hàn tháp điện gió
APP | Năng lượng | Hàn bồn áp lực chiều dày 1.25’’, vát mép chữ V hai phía bằng quá trình SAW Tandem
Hàn SAW Tandem các đoạn ống trụ điện gió ngoài khơi có yêu cầu thử va đập ở -60 oC
Facebook Youtube Twitter Top