Giỏ hàng

APP | Wind Power | Quy trình hàn trụ điện gió chiều dày 15mm

Lĩnh vực ứng dụng

Power Gen / Wind Power

Ref.#


Quá trình hàn

SAW

DGWTR#

APP0001

Vật liệu

ASTM A709 Gr.50 15mm

Edit

Nguyen Xuan San, WE, CWI

Vật liệu hàn

L-61 + WTX

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

Butt joint / 1G

Completed

24/10/2011


NỘI DUNG


 Xây dựng quy trình hàn dùng cho liên kết giáp mối tấm 15mm, đảm bảo yêu cầu về cơ tính và độ ngấu mối hàn.
TỪ KHÓA: Power Wave® AC/DC 1000, Công nghệ hàn SAW, hàn trụ điện gió, dây hàn L61, 4.0 mm Thuốc hàn WTX, 15mm, độ dai va đập, 27J, -50oC  .


CÔNG VIỆC THỰC HIỆN


Lincoln Electric kết hợp cùng với khách hàng ABC để thử nghiệm quy trình hàn cho tôn tấm 15mm. Các thông số và kết quả kiểm tra cơ tính được thể hiện chi tiết trong báo cáo dưới đây.Bảng 1: Thông số quy trình hànHình 1:

Hình minh họa pass 4. Chiều cao đường hàn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng (tối đa 3mm)
Bảng 2: Kết quả kiểm tra cơ tínhKẾT LUẬN

  1. Yêu cầu của khách hàng về độ dai va đập (27J tại -50oC) là một trong những yêu cầu khắt khe nhất trong sản xuất công nghệp. Việc sử dụng dây hàn EM12K đã đạt được yêu cầu về độ dai va đập khi hàn nhiều lớp
  2. Khách hàng đã sử dụng một phòng thí nghiệm độc lập để xác nhận lại kết quả kiểm tra từ phòng thí nghiệm của Lincoln Electric. Kết quả đã được xác nhận và chấp thuận.
  3. Kiểm tra Macro, chụp phim X-ray, uốn cạnh, kéo và thử độ dai va đập được yêu cầu và thực hiện theo tiêu chuẩn AWS D1.1 cho phê chuẩn quy trình hàn. Tất cả các kết quả của các phép kiểm tra trên là đạt yêu cầu kỹ thuật.
  4. 4 tấm đã được khách hàng tiến hành hàn theo quy trình trên, sử dụng giống hệt tất cả các thông số và vật liệu. Tấm 1+2 được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm độc lập của khách hàng, tấm 3+4 được kiểm tra bởi Lincoln Electric.QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.


Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top