Giỏ hàng

APP - HÀN TẤM MỎNG – Sheet Steel Welding

Thực hiện liên kết hàn chồng tôn mạ kẽm 1.4 mm  bằng xung Rapid Arc
Hàn tấm mỏng/ Automotive |  0.085 inch (4.8 mm) liên kết hàn góc bằng công nghệ STT
Facebook Youtube Twitter Top