Giỏ hàng

Hình thức thanh toán

Sau khi khách hàng chọn được hàng hóa thiết bị theo hướng dẫn ở mục hướng dẫn mua hàng và xác nhận thời gian giao hàng cũng như làm đầy đủ các thủ tục khác. Khách hàng sẽ tiến hành các hình thức thanh toán như:

1. Thanh toán bằng tiền mặt ( với những đơn hàng giá trị nhỏ theo dúng quy định pháp luật)

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty như thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAI TỐT

STK: 36505909 Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Cộng Hòa

Facebook Youtube Twitter Top