Giỏ hàng

APP - THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG – Pipeline

Quy trình hàn ống ở vị trí 1G, Lót STT, phủ GMAW-P bằng dây hàn SuperArc LA-75
Quy trình hàn ống ở vị trí 1G, Flextec 650X SAW trên lớp lót STT và lớp hot Rapid X
Quy trình hàn ống ở vị trí 1G vát mép khe hở hẹp
Quy trình hàn ống Hot wire TIG ở vị trí 1G vát mép khe hở hẹp
Hệ thống hàn nối ống tự động (Delta)
Facebook Youtube Twitter Top