Giỏ hàng

APP - THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG – Pipeline

APP | Hàn đường ống | Quy trình hàn ống ở vị trí 1G, Lót STT, phủ GMAW-P bằng dây hàn SuperArc LA-75
APP | Hàn đường ống | Quy trình hàn ống ở vị trí 1G, Flextec 650X SAW trên lớp lót STT và lớp hot Rapid X
APP | Hàn đường ống | Quy trình hàn ống ở vị trí 1G vát mép khe hở hẹp
APP | Hàn đường ống | Quy trình hàn ống Hot wire TIG ở vị trí 1G vát mép khe hở hẹp
APP - Pipe Line / Hệ thống hàn nối ống tự động
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top