Giỏ hàng

APP - Pipe Line / Hệ thống hàn nối ống tự động


Lĩnh vực ứng dụng

Ống

Ref.#


Quá trình hàn

GMAW

DGWTR#

APP0002

Vật liệu

Carbon Steel

Edit

Nguyen Xuan San, WE, CWI

Chiều dày

mm

Reviewed

 WP, IWE

Liên kết / Vị trí

Giáp mối / 1GR

Completed

 


NỘI DUNG

Công ty ABC đã chú trọng trong việc tìm ra một phương pháp khác thay thế cho phương pháp hàn nối ống hiện tại. Ý tưởng đáng chú ý nhất đó là phương pháp hàn nối ống ở vị trí 1GR nhằm mục đích nâng cao năng suất hàn và cải tiến chất lượng sản phẩm.

Phương pháp mới này sử dụng hệ thống tự động hóa có tên gọi là Delta. Hệ thống này gồm có một mỏ hàn cố định và hệ thống quay ống trong quá trình hàn. Quy trình thử nghiệm đã được thực hiện bởi Lincoln Electric Co. bằng việc ứng dụng công nghệ STT cho lớp lót và công nghệ hàn GMAW xung (pulse) cho các lớp điền đầy và lớp phủ. Quá trình thử nghiệm đã được thực hiện trên 3 mẫu hàn khác nhau để xác định được quy trình áp dụng phù hợp nhất.


TRÌNH TỰ THỬ NGHIỆM

Thiết bị được sử dụng cho ứng dụng này bao gồm máy hàn Power Wave 455M / STT, robot và đồ gá quay ống.


Hình 1: Mô tả vị trí điện cực hàn so với  ống


1. Thông số hàn lớp lót (GMAW-STT)


Thông số hàn lớp lót


2. Thông số hàn lớp điền đầy và lớp phủ (GMAW-xung)


Mô tả mối hàn thử nghiệm

Hình 3: Mô tả các mẫu hàn thử nghiệm


Thông số hàn lớp điền đầy và lớp phủ

Bảng 2: Thông số hàn lớp điền đầy và lớp phủHình ảnh lớp hàn điền đầyHình ảnh mối hàn phủ

Hình 4: Hình ảnh mối hàn thực tế


KẾT QUẢ

Dạng liên kết phù hợp: chiều dày 0,5”, góc vát 75°, khe hở 3/32”, mép cùn 1/16”. Bất kỳ thay đổi nào về liên kết cần phải xem xét lại quy trình hàn.

Trong quá trình hàn, cần loại bỏ hoàn toàn các mối hàn đính (nếu có) để đảm bảo mối hàn ngấu hoàn toàn.

Vị trí gây hồ quang cần phải được chú ý. Không gây hồ quang tại ví trí mối hàn đính. Hướng điện cực nằm trên mép vát khoảng 5/64”, khoảng cách từ điện cực đến thành  mép liên kết khoảng 3/4”. Các yếu tố này sẽ đảm bảm mối hàn được ngấu hoàn toàn.

Phương pháp thử nghiệm: RT, UT, uốn chân, uốn mặt, uốn cạnh; có thể thử CVN và thử kéo. Việc áp dụng quá trình STT với khí bảo vệ CO2 cho lớp lót và quá trình hàn GMAW xung (GMAW-PULSE) cho lớp điền đầy và lớp phủ mang lại hiệu quả năng suất cao.


KẾT LUẬN

  1. Đây là quá trình hàn ống tự động có sử dụng thiết bị đồ gá quay và thiết bị dao động mỏ nên cần xem xét ứng dụng cho các sản phẩm có dạng liên kết phù hợp.
  2. Đây là quá trình hàn ống tự động có sử dụng thiết bị đồ gá quay và thiết bị dao động mỏ nên cần xem xét ứng dụng cho các sản phẩm có dạng liên kết phù hợp.QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.


Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top