Giỏ hàng

WELDING SOLUTIONS | Giải pháp hàn

HÀN SAW | POWER WAVE AC/DC 1000SD


GIẢI PHÁP HÀN TRỤ ĐIỆN GIÓ | WIND POWER WELDING SOLUTIONS


GIẢI PHÁP HÀN ỐNG | PIPING PROCESS WELDING SOLUTIONS


CÔNG NGHỆ HÀN TWIN-MIG | HYPERFILL 


CÔNG NGHỆ HÀN Tandem MIG | Tandem MIG

  • SOL | Tandem MIG | abc


GIẢI PHÁP HÀN NHÔM | Aluminum Welding Solutions


GIẢI PHÁP HÀN ỐNG XẢ Ô TÔ | Automotive Exhaust Welding Solution

  • SOL | Exhaust | abc


GIẢI PHÁP HÀN THÉP MẠ KẼM | Solutions for Zinc Coated Steels

  • SOL | Zinc Coated | abc


GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO HÀN | Welding Education Solutions

  • SOL | Education | abc
QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

Facebook Youtube Twitter Top