Giỏ hàng

APP - LỌC HÓA DẦU – Oil & Gas Processing

Hàn đường sinh bồn chứa khí Propane sử dụng nguồn Power Wave AC/DC 10000
Hàn vỏ thiết bị trao đổi nhiệt dạng hộp bằng công nghệ hàn SAW Tandem
Phân tích tỷ lệ dò rỉ xảy ra khi hàn TIG que thăm dầu bằng nhôm 6061-T6
Facebook Youtube Twitter Top