Giỏ hàng

Hàn vỏ thiết bị trao đổi nhiệt dạng hộp bằng công nghệ hàn SAW Tandem

Lĩnh vực ứng dụng

Petroleum/ chemical industry

Ref.#

 

Quá trình hàn

SAW-Tandem

DGWTR#

APP0026

Vật liệu

SA-516 Grade 70 (25 mm)

Edit

Han Le Duy. WE, CWI, IWI-S

Vật liệu hàn

LA-71 + 880M Flux

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

Corner groove weld / 1G

Completed

8/10/2007

NỘI DUNG  

Báo cáo về quy trình hàn SAW hai dây (Tandem) sử dụng để hàn vỏ thiết bị trao đổi nhiệt dạng hộp trong nhà máy lọc hóa dầu. Khách hàng hiện sử dụng quá trình SAW một dây để hàn tất cả các vỏ hộp trao đổi nhiệt. Nhưng họ đang quan tâm tới quá trình hàn SAW Tandem khi phải hàn chi tiết có chiều dày lớn hơn và đường hàn dài hơn.

Nguồn hàn Power Wave AC/DC 1000 được sử dụng cho cả dây hàn đi trước và đi sau. Cả hai dây hàn đều có đường kính 4.0 mm. Quy trình mới giúp tăng tốc độ hàn lên khoảng 80%, tốc độ đắp tăng tới 150%, trong khi chất lượng mối hàn vẫn bảo đảm, xỉ hàn dễ làm sạch.

 

 

Hàn vỏ thiết bị trao đổi nhiệt dạng hộp

 

1. Giới thiệu chung

Ứng dụng của báo cáo này là hàn vỏ hộp thiết bị trao đổi nhiệt trong công nghiệp dầu khí. Khách hàng hiện đang sử dụng quá trình hàn SAW một dây để hàn liên kết góc của vỏ hộp. Mối hàn cần phải ngấu hoàn toàn (CJP). Liên kết hàn được gá lắp có khe hở, sau đó được hàn hai đường hàn lót GMAW bởi khách hàng. Mong muốn của khách hàng là giảm thời gian hàn vỏ hộp, và quá trình hàn SAW Tandem đang được quan tâm để thực hiện những đường hàn dài khoảng 1.2m với chiều dày lớn khoảng 25mm trở lên.

Khách hàng có yêu cầu khác nhau về mối hàn, tùy thuộc vào chủ đầu tư của họ. Họ yêu cầu thử độ dai va đập ở -40 oC cho điều kiện mối hàn có khử ứng suất dư và điều kiện không xử lý sau hàn. Khách hàng sử dụng hai sự kết hợp dây và thuốc để thỏa mãn yêu cầu khác nhau của khách hàng. Chúng tôi đã quyết định sử dụng dây LA-71 (AWS EM14K) với thuốc hàn 880M với ý tưởng là sự kết hợp này sẽ đáp ứng được các yêu cầu khác nhau của khách hàng, bởi vậy giảm sự kết hợp của nhiều loại dây và thuốc. Thuốc hàn 880M thỏa mãn tiêu chuẩn AWS A5.17-97 và tạo ra hệ F7A8-EM14K-H8 và F7P8-EM14K-H8 khi kết hợp với dây LA-71. Thuốc này cho ổn định hồ quang tốt và khả năng bong xỉ tuyệt vời. Khách hàng đã chứng kiến việc chạy quy trình SAW Tandem dử dụng dòng AC-AC trên mẫu hàn của họ.

Sau khi khách hàng dời đi, DG Welding có hàn thêm mẫu hàn với cùng quy trình hàn và gửi mẫu cho họ để kiểm tra cơ tính. Các kết quả thử cơ tính đều đạt yêu cầu trừ kết quả kiểm tra độ dai va đập. Một số kết quả công va đập nhỏ hơn so với giá trị yêu cầu. Mẫu hàn của khách hàng không quá rộng, nên có thể nhiệt sinh ra trong quá trình hàn không kịp phân tán dẫn đến nhiệt độ giữa các đường hàn lớn nên gây ảnh hưởng tới kết quả độ dai va đập. Khách hàng dự định sau đó sử dụng hai sự kết hợp vật liệu hàn khác trong tương lai nhưng mẫu thử nghiệm hàn lại với hệ dây thuốc LA-71/880M và quá trình SAW Tandem cần được cân nhắc.

 

Trạm hàn SAW Tandem

Hình 1: Trạm hàn SAW Tandem

 

2. Quá trình thực nghiệm

 

Thông số chế độ hàn các đường hàn

Bảng 1: Thông số chế độ hàn các đường hàn

 

Góc vát mép liên kết và hình ảnh Macro sau khi hàn

Hình 2: Góc vát mép liên kết và hình ảnh Macro sau khi hàn

 

 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

Facebook Youtube Twitter Top