Giỏ hàng

Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ

Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ do Lincoln electric sản xuất với chủng loại phong phú, nhiều kích thước dây, và phù hợp cho nhiều ứng dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau

Các dòng dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ của Lincoln thông dụng:

Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S AWS: E81T8-A5-K8-H8 |INNERSHIELD® NR®-555

 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E70T-4 | INNERSHIELD® NS-3M
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E70T7-K2-H16 | INNERSHIELD® NR®-311 NI
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-K6 | INNERSHIELD® NR®-400
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-K6 | PIPELINER® NR-207+
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E70T-7 | INNERSHIELD® NR®-311
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-14 | INNERSHIELD® NR®-152
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-8-H16 | INNERSHIELD® NR®-232
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-8-H16 | INNERSHIELD® NR®-233
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-A4-CS3-H8 | INNERSHIELD® NR®-203MP
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-K6-H16 | INNERSHIELD® NR®-207
 • Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-NI1-H16 | INNERSHIELD® NR®-203 NICKEL (1%)


Dây hàn FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-A4-CS3-H8 | INNERSHIELD® NR®-203MP
Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S AWS: E81T8-A5-K8-H8 |INNERSHIELD® NR®-555
Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E70T-4 | INNERSHIELD® NS-3M
Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E70T7-K2-H16 | INNERSHIELD® NR®-311 NI
Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-K6
Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-K6 | PIPELINER® NR-207+
FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-11 | ... - Lincoln EU

ED016354 465,000₫

FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-11 | INNERSHIELD® NR®-211-MP
FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-14 | ... - Lincoln EU

ED012185 365,000₫

FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-14 | INNERSHIELD® NR®-152
FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-8-H16... - Lincoln EU

ED012518 660,000₫

FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-8-H16 | INNERSHIELD® NR®-232
FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-8-H16... - Lincoln EU

ED030933 450,000₫

FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T-8-H16 | INNERSHIELD® NR®-233
FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-K6-H... - Lincoln EU

ED016312 450,000₫

FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-K6-H16 | INNERSHIELD® NR®-207
FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-NI1-... - Lincoln EU

ED012385 430,000₫

FCAW-S | FLUX-CORED WIRE | AWS: E71T8-NI1-H16 | INNERSHIELD® NR®-203 NICKEL (1%)
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top