Giỏ hàng

APP - ĐÓNG TÀU - Shipbuilding

APP | Đóng tàu | Hàn SAW hồ quang đối xứng cho gân tăng cứng liên kết chữ T
APP | Đóng tàu | Hàn liên kết hàn chữ T, mối hàn nhỏ giữa tấm sàn và gân tăng cứng bằng phương pháp SAW Tiny Twin arc
APP | Đóng tàu | Hàn Sàn tàu Sà-lan bằng quá trình hàn dưới lớp thuốc hai hồ quang (SAW Twinarc)
APP | Đóng tàu | Hàn giáp mối tấm dày 16mm của liên kết hàn tấm sàn đáy sà-lan bằng quá trình hàn SAW Tandem
APP | Đóng tàu | Hàn tôn đáy tàu sà-lan bằng công nghệ hàn SAW Tandem
APP | Đóng tàu | Ứng dụng công nghệ hàn Hot Wire Tandem MIG trong đóng tàu
APP | Đóng tàu | Quy trình hàn ống ở vị trí 1G và 5G - Ống thép nồi hơi A53B , đường kính ngoài O.D. 2.75”, chiều dày 0.203”.
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top