Giỏ hàng

APP - ĐÓNG TÀU - Shipbuilding

Hàn SAW hồ quang đối xứng cho gân tăng cứng liên kết chữ T
Hàn liên kết hàn chữ T, mối hàn nhỏ giữa tấm sàn và gân tăng cứng bằng phương pháp SAW Tiny Twin arc
Hàn Sàn tàu Sà-lan bằng quá trình hàn dưới lớp thuốc hai hồ quang (SAW Twinarc)
Hàn giáp mối tấm dày 16mm của liên kết hàn tấm sàn đáy sà-lan bằng quá trình hàn SAW Tandem
Hàn tôn đáy tàu sà-lan bằng công nghệ hàn SAW Tandem
Ứng dụng công nghệ hàn Hot Wire Tandem MIG trong đóng tàu
Quy trình hàn ống ở vị trí 1G và 5G - Ống thép nồi hơi A53B , đường kính ngoài O.D. 2.75”, chiều dày 0.203”.
Facebook Youtube Twitter Top