Giỏ hàng

APP | Đóng tàu | Hàn liên kết hàn chữ T, mối hàn nhỏ giữa tấm sàn và gân tăng cứng bằng phương pháp SAW Tiny Twin arc

Lĩnh vực ứng dụng

Structural/ Ship building/ barge

Ref.#

 

Quá trình hàn

SAW Tiny Twin arc

DGWTR#

APP0033

Vật liệu cơ bản

Carbon Steel (5-6 mm)

Edit

Han Le Duy, WE, CWI, IWI-S

Vật liệu hàn

L-50 + 781 Flux

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

T-joint / 2F

Completed

6/23/2004

NỘI DUNG


Công ty ABC yêu cầu xây dựng quy trình hàn dưới lớp thuốc sử dụng hai hồ quang nhỏ (SAW Tiny Twin arc) để nối giữa tấm panel sàn tàu chiều dày ¼’’ với tấm gân tăng cứng stiffener chiều dày 3/16’’ với tấm gân bị khoét một lỗ bán kính 1’’ ở phía giữa của tấm, mối hàn góc có kích thước cạnh là 3mm.  

Mối hàn hoàn thiện có ngoại dạng đẹp, với đoạn nối đi qua lỗ trên tấm gân có chiều dài khoảng 2’’. Tốc độ hàn tăng 43% từ 35 ipm lên 50 ipm.


 

TỪ KHÓA: Lincoln Electric DC 1000, công nghệ hàn dưới lớp thuốc hai hồ quang, SAW Twin Arc, liên kết hàn chữ T, T-Joint, Superarc L-50, 781 Flux


GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty ABC yêu cầu xây dựng quy trình hàn dưới lớp thuốc sử dụng hai hồ quang nhỏ (SAW Tiny Twin arc) để nối giữa tấm panel sàn tàu chiều dày ¼’’ với tấm gân tăng cứng stiffener chiều dày 3/16’’ với tấm gân bị khoét một lỗ bán kính 1’’ ở phía giữa của tấm, mối hàn góc có kích thước cạnh là 3mm.  Mối hàn hoàn thiện có ngoại dạng đẹp, với đoạn nối đi qua lỗ trên tấm gân có chiều dài khoảng 2’’.

Hiện tại khách hàng đang sử dụng quá trình hàn 1 hồ quang FCAW, chi tiết thông số như bảng 1 dưới đây.


Bảng 1: Thông số quá trình hàn hiện tại của khách hàng


QÚA TRÌNH THỰC NGHIỆM

Thiết bị và các thông số kỹ thuật sau đây được sử dụng cho quy trình hàn mới.

Thiết bị:

 • Nguồn hàn Lincoln Electric DC 1000
 • Mỏ hàn hai dây K129
 • 02 dây hàn SuperArc L-50 đường kính 0.052’’
 • Thuốc hàn 781 flux

Vật liệu cơ bản:

 • Thép cacbon thấp
 • Kích thước tấm panel: dài x rộng x dày = 3’ feet x 6’’ x ¼’’
 • Kích thước tấm gân: dài x rộng x dày = 3’ feet x 8’’ x 3/16’’
 • Mối hàn góc ngang: 2F
 • Hàn đính ở hai đầu liên kết và vị trí cách lỗ 2’’

 

Chi tiết thiết kế liên kết như trong hình 1 dưới đây.


Hình 1: Chi tiết liên kết hàn


KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Sau nhiều lần thử nghiệm, quy trình hàn được tối ưu như trong bảng 2 dưới đây. Hình 2 và hình 3 thể hiện vị trí và góc độ mỏ hàn.


Bảng 2: Thông số chế độ hàn SAW Tiny Twinarc


Hình 2: Vị trí và góc độ mỏ hàn


Hình 3: Hướng mỏ hàn


Hình 4 và hình 5 thể hiện ngoại dạng mối hàn và đường hàn nối qua vị trí có khoét lỗ. Tất cả đều có ngoại dạng đẹp và đều ngay cả vị trí qua mép lỗ, không có hiện tượng vệt hồ quang xảy ra.


Hình 4: Ngoại dạng mối hàn


Hình 5: Mối hàn chuyển tiêp qua vị trí có khoét lỗ


KẾT LUẬN

 1. Mối hàn có ngoại dạng đẹp trên toàn bộ chiều dài đường hàn.
 2. Mối hàn nối chuyển tiếp qua vị trí khoét lỗ chiều dày 2’’ chuyển tiếp đều mà không có vệt hồ quang do bị thổi lệch.
 3. Tốc độ hàn tăng 43% từ 35 ipm lên 50 ipm.QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.


Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top