Giỏ hàng

Hàn SAW hồ quang đối xứng cho gân tăng cứng liên kết chữ T

Lĩnh vực ứng dụng

Kết cấu thép / Đóng tàu

Ref.#

 

Quá trình hàn

SAW

DGWTR#

APP0038

Vật liệu

Carbon Steel

Edit

Tran Viet Anh, WE, CWI

Chiều dày

19mm

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

Hàn góc / 2F

Completed

3/12/2009

NỘI DUNG

 

Hàn SAW hồ quang đối xứng cho gân tăng cứng liên kết chữ T

TỪ KHÓA: Power Wave® AC/DC 1000 SD, Công nghệ hàn SAW, 4.0 mm, Lincolnweld L-61, WTX Flux,  tam  giác 8mm, thép cacbon, tấm dày 9.5mm, hồ quang đối xứng, kết cấu thép.

1. Giới thiệu

Mục đích của dự án này là phát triển quy trình hàn hồ quang chìm dạng đối xứng để tăng năng suất hàn gân tăng cứng của công ty ABC, hiện tại công ty này đang áp dụng quy trình hàn dây lõi thuốc khí bảo vệ (FCAW-S). Năng suất tăng nhưng yêu cầu chiều sâu ngấu không được tăng quá lớn. Do đó, hai vũng hàn không được tiếp xúc nhau bên trong tấm đứng của liên kết, mặc dù hai hồ quang đối xứng trực tiếp từ hai phía. Chiều dày tấm là 9.5mm, và liên kết được thiết kế là mối hàn góc ở vị trí hàn ngang (2F).

Hai bộ thiết bị hàn Power wave AC/DC 1000SD được bố trí vào hệ thống hai hồ quang đối xứng. Dây hàn Lincolnweld L-61 và thuốc hàn WTX được sử dụng để đạt được tốc độ hàn 533mm/phút. Kết hợp với góc pha 900 giữa hai sóng vuông AC và tầm với điện cực (CTWD) 25mm được kết hợp để cung cấp mức độ ổn định cao nhất.

 

2. Quy trình hàn

 

thiết kế liên kết T

Hình 1: thiết kế liên kết

 

Hình 1 thể hiện thiết kế liên kết và vị trí của 2 mỏ hàn, và bảng 1 là quy trình hàn sử dụng. Sử dụng dây hàn đường kính 4.0mm – Lincolnweld L-61 và thuốc hàn WTX, tạo kim loại đắp thuộc nhóm F7A8-EM12K-H8 theo tiêu chuẩn AWS. Như DG Welding đã đề cập ở trên, cả hai mối hàn góc được hình thành cùng lúc. Mục tiêu là vũng hàn sẽ không tiếp xúc nhau ở phần tấm đứng của liên kết, như thể hiện trên hình 2. Đồng thời, không có bất liên tục trong mối hàn (điểm sáng trong mối hàn góc ở góc bên phải là một hạt lớn). Mối hàn có bề mặt phẳng mịn màng và chuyển tiếp tốt với tấm thép, như được thấy trên hình 3. Tốc dộ cấp dây trên hai đầu đẩy dây sấp xỉ 1.47 m/phút.

 

Thông số quy trình hàn

Bảng 1: thông số quy trình hàn

 

Macro mối hàn gân tăng cứng liên kết chữ T

Hình 2: Macro mối hàn

 

Ảnh bề mặt của mối hàn góc

Hình 3: Ảnh bề mặt của mối hàn góc

 

 

 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

Facebook Youtube Twitter Top