Giỏ hàng

Quy trình hàn ống ở vị trí 1G, Lót STT, phủ GMAW-P bằng dây hàn SuperArc LA-75

Lĩnh vực ứng dụng

Thermal Power/Chemical Processing /Pipeline/ Oil&Gas

Ref.#


Quá trình hàn

GMAW-STT + GMAW-P (Precision Pulse)

DGWTR#

APP0012

Vật liệu cơ bản

Vật liệu hàn

Low Alloy

LA-75 (ER80S-Ni1)/ 0.9mm

Edit

WP, IWE

Kích thước

2” Sched 40 Pipe

Reviewed

N/A

Liên kết / Vị trí

Butt Joint/ 1G

Completed

29/03/2016


MÔ TẢ CHUNG

Báo cáo này giới thiệu về việc xây dựng quy trình hàn nối ống hợp kim thấp đường kính 2” Sched 40 bằng quá trình hàn GMAW cho cả lớp lót và lớp phủ liên kết ở vị trí 1G.

Lớp lót STT và lớp phủ Precision Pulse đều dùng dây hàn hợp kim thấp SuperArc LA-75 (AWS ER80S-Ni1) với hỗn hợp khí bảo vệ 85Ar/15CO2.

Tất cả các mẫu hàn ống đều đã chuyển qua khách hàng để kiểm tra RT và đạt yêu cầu kĩ thuật.

Hàn ống 5GR ở vị trí 1G lớp lót STT

  

TỪ KHÓA: STT, Precision Pulse, dây hàn hợp kim thấp, SuperArc LA-75, 0.035”, 0.9 mm, khí bảo vệ, 85Ar/15CO2, ống 2” Sched 40, đường ống công nghệ, Power Wave, Advande Module.

 

1. Nội dung thực nghiệm

 

Công ty ABC là đơn vị chế tạo/ thi công lắp đặt đường ống công nghệ và đang gặp vấn đề bị chủ đầu tư phàn nàn do tỷ lệ reject cao vì khuyết tật rỗ khí (đánh giá qua chụp RT), đặc biệt là ở lớp phủ. Trong chuyến tham quan khảo sát công nghệ tại phòng Lab của Lincoln, nhóm kỹ sư ứng dụng đã giới thiệu với công ty ABC về giải pháp hàn lót ống bằng quá trình hàn GMAW với dạng dịch chuyển kim loại STT (Surface Tension Transfer – Dịch chuyển sức căng bề mặt) và hàn các lớp điền đầy bằng MIG xung (GMAW-P / Precision Pulse) đối với cả hai đường kính dây 0,035” (0.9 mm) và 0.045” (1.1 mm).

Sau chuyến tham quan, công ty ABC đã gửi đến phòng Lab của Lincoln 20 mẫu ống thép hợp kim A588 và đề nghị nhóm kỹ sư ứng dụng tiến hành hàn thử nghiệm và xây dựng quy trình hàn bằng dây SuperArc L-75 đường kính 0.035” (0.9 mm) với khí bảo vệ 85Ar/15CO2.

 

2. Xây dựng quy trình hàn

Hình 1 thể hiện cách bố trí gá lắp liên kết ống trên đồ gá đối với vị trí hàn 1G. Mẫu ống ở đây có thông số kích thước 2” Sched 40 (đường kính ngoài 50 mm x chiều dày 5.5 mm).

Hình 2 là mô tả thiết kế dạng liên kết/vát mép.

Cả hai quá trình hàn lớp lót bằng công nghệ STT và lớp phủ bằng công nghệ Precision Pulse đều được thực hiện trên nguồn hàn Power Wave S350 kết hợp với bộ tạo xung Advance Module. Súng hàn (mỏ hàn) được giữ bằng tay trong khi đồ gá quay được điều khiển bằng bàn đạp chân.

Phụ lục A đính kèm trong báo cáo này được DG Welding tổng hợp là dữ liệu thông số quy trình hàn đã thực hiện cho từng lớp/lượt hàn.

 

Hình ảnh gá lắp ống thực tế và hướng quay của ống

Hình 1: Hình ảnh gá lắp ống thực tế và hướng quay của ống.

 

Liên kết hàn và sơ đồ xếp lớp hàn

Hình 2: Liên kết hàn và sơ đồ xếp lớp hàn.

 

3. Kết luận

  1. Công nghệ hàn lớp lót bằng STT khi áp dụng cho dây hàn hợp kim thấp SuperArc LA-75 (ER80S-Ni1) đường kính 0.035” (0.9 mm) trong môi trường khí bảo vệ 85Ar/15CO2 cho kết quả rất tốt. Gần như không có bắn tóe kim loại, bề mặt chân mối hàn đồng đều cũng như bảo đảm độ ngấu sang hai mép liên kết.
  2. Lớp phủ/điền đầy dùng công nghệ hàn MIG xung (Precision Pulse) với cùng loại dây hàn như lớp lót cho bề mặt mối hàn không có bắn tóe kim loại cũng như không phát hiện thấy bất kì khuyết rật rỗ khí nào.
  3. Khuyến cáo khi kết thúc hồ quang (kết thúc đường hàn) cần sử dụng chế độ duy trì khí bảo vệ (Post-flow).
  4. Trong báo cáo này không thể hiện các kết quả chụp RT do được thực hiện tại khách hàng ABC.

 

Phụ lục A

quy trình hàn đã thực hiện cho từng lớp/lượt hàn

 

dữ liệu thông số quy trình hàn

 ====================

 

 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

 

Facebook Youtube Twitter Top