Giỏ hàng

Quy trình tăng năng suất trong hàn tháp điện gió

Lĩnh vực ứng dụng

Wind Power

Ref.#

 

Quá trình hàn

SAW

DGWTR#

APP0041

Vật liệu

Carbon Steel, 21mm, 24mm

Edit

Tran Viet Anh, WE, CWI

Vật liệu hàn

L-61/WTX (F7A8-EM12K-H8)

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

Butt Joint / 1G

Completed

19/3/2010

TÓM TẮT  

Quy trình được phát triển sử dụng Power wave AC/DC 1000SD để hàn dạng liên kết hàn điển hình trong lĩnh vực tháp gió cho khách hàng. Sử dụng dây hàn L-61 đường kính 4.0mm và thuốc hàn WTX (F7A8-EM12K-H8) để hàn tấm dày 24mm và 21mm. Các tấm được hàn với một mục tiêu là giảm thời gian hàn khoảng 20%. Kết quả cuối cùng đã giảm 63% khi hàn tấm 24mm và giảm 38% khi hàn tấm 21mm. Kết quả kiểm tra độ dai va đập vượt 27J ở -200C.

 

Quy trình tăng năng suất trong hàn tháp điện gió

 

TỪ KHÓA: Power Wave  AC/DC 1000SD, Maxsa Controller, L-61 đường kính 4.0mm, thuôc hàn WTX, F7A8-EM12K-H8, Liên kết double V, giáp mối, thep S355K2+N, 24mm, 21mm, hàn hồ quang chìm, tháp gió, năng lượng

 

1. Dữ liệu quy trình hàn và kết quả

            Kiểm tra độ dai va đập được thực hiện ở 0 và -200C. Kết quả được thể hiện trong bảng 1.

 

Kết quả kiểm tra độ dai va đập mối hàn tháp điện gió

Bảng 1: Kết quả kiểm tra độ dai va đập

 

            Quy trình hàn các tấm để kiểm tra được thể hiện trong bảng 2 và bảng 3. Một ảnh macro của mối hàn được thể hiện trong hình 1. Ngấu hoàn toàn đã đạt được mà không cần gouging mặt sau và mối hàn không có khuyết tật. Quy trình được hàn với cả tandem AC/AC và tandem DC/AC. Thiết bị hàn Power Wave AC/DC 1000SD có khả năng hàn với cả cực tính DC hoặc AC mà không phải thay đổi nguồn hàn hoặc thay đổi kết nối cáp hàn. Tất cả các thay đổi trong quy trình hàn đều được thực hiện trên hộp điều khiển.

 

Quy trình hàn tấm dày 21mm

Bảng 2: Quy trình hàn tấm dày 21mm

 

Quy trình hàn tấm dày 24mm

Bảng 3: Quy trình hàn tấm dày 24mm

 

Ảnh macro mối hàn tấm dày 21mm

Hình 1: Ảnh macro mối hàn tấm dày 21mm

 

Ảnh macro mối hàn tấm dày 24mm

 Hình 2: Ảnh macro mối hàn tấm dày 24mm

 

2. Kết luận

            DGWelding xin đưa ra kết luận như sau: Các quy trình được sử dụng để hàn tấm dày 24mm với kết quả giảm 63% thời gian một chu kỳ so với thời gian thực hiện tiêu chuẩn hiện tại cho liên kết hàn giống nhau. Tăng 38% đối vơi tấm dày 21mm khi hàn liên kết hàn giống nhau so với hiện tại đang sử dụng. Kết quả kiểm tra cơ tính của cả hai quy trình đều vượt mức độ yêu cầu của sản xuất tháp gió. Không cần gouging mặt sau của mối hàn và đảm bảo mối hàn không có khuyết tật.  

 

 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

 

Facebook Youtube Twitter Top