Giỏ hàng

APP | Kết cấu thép | Hàn mối hàn góc nằm ngang, kích thước cạnh ½’’ bằng SAW Tandem sử dụng dòng AC sóng vuông.

Lĩnh vực ứng dụng

Structural

Ref.#

 

Quá trình hàn

SAW-Tandem

DGWTR#

APP0030

Vật liệu

A516 Gr.70 (38 mm)

Edit

Han Le Duy, WE, CWI, IWI-S

Vật liệu hàn

L-61 + 761Flux

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

Corner-joint / 2F

Completed

2/7/2004

NỘI DUNG  


Công ty ABC yêu cầu xây dựng quy trình để hàn mối hàn góc nằm ngang có cạnh mối hàn ½’’ trên chi tiết có chiều dày 1½’’. Sản phẩm hàn là dầm hộp được sử dụng làm cột bên trong có nhồi bê tông, và sẽ sử dụng cho kết cấu xây dựng.

Cột có kích thước dài 30 feet (9144 mm), cao 5 feet (1524 mm) và rộng 1foot 3 5/8’’ (397 mm)

Quá trình hàn đã thành công khi sử dụng công nghệ SAW Tandem, dùng dây L-61 kết hợp thuốc hàn 761, khoảng cách giữa các điện cực là 5’’.


TỪ KHÓA: Power Wave® AC/DC 1000, công nghệ hàn Tandem, liên kết dầm hộp, structural beam box, dây hàn L-61, thuốc hàn 761.GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty ABC của Phoenix, Arizona yêu cầu thực hiện quy trình hàn giúp tăng năng suất trên kết cấu dầm hộp như hình 1. Hiện tại họ đang dùng quá trình hàn SAW một hồ quang, và thực hiện nhiều đường hàn ngang để hoàn thiện liên kết hàn góc. Cần tới hai đường hàn để có thể đạt được mối hàn có kích thước mong muốn. Quy trình hàn mới sẽ sử dụng công nghệ SAW Tandem, theo đó chỉ cần thực hiện với một đường hàn ngang có thể tạo ra mối hàn có kích thước đạt yêu cầu. Thách thức gặp phải đó là cần bảo đảm ngấu hết phần góc của liên kết trong khi vẫn đạt được kích thước cạnh ½’’ mà không bị cháy cạnh.


Hình 1: Chi tiết kích thước của dầm hộp


QÚA TRÌNH THỰC NGHIỆM

Thiết bị sử dụng cho quy trình hàn này là nguồn hàn dưới lớp thuốc Power Wave AC/DC 1000. Vật liệu hàn là dây Lincolnweld L-61 và thuốc hàn Lincoln 761.

Phôi hàn được làm từ thép A516 Gr.70, kích thước 3feet dài, 6feet rộng, 1 foot ½’’ cao. Mối hàn được thực hiện theo tư thế 2F. Hai tấm được nối đính với nhau ở phía hai đầu và phía giữa. chi tiết phôi hàn như trong hình 2.


Hình 2: chi tiết phôi mẫu để hàn kiểm tra


KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Quá trình hàn được phát triển sử dụng công nghệ SAW Tandem, nhưng có điều chỉnh về khoảng cách giữa các mỏ, tăng lên 5’’ để đạt được kích thước mối hàn ½’’ như mong muốn. Thông số quy trình hàn cụ thể như trong bảng 1. Vị trí và góc độ của điện cực hàn như trong hình 3. Chiều cao của lớp thuốc khoảng 1½’’ để giảm lượng khói khí và ánh hồ quang.Hình 3. Góc độ và khoảng cách giữa các điện cực hàn


Bảng 1: Thông số chế độ hàn


Hình 4 là hình ảnh macro mặt cắt  ngang mối hàn. Kích thước cạnh mối hàn đo được là ½’’ theo tấm ngang, và 7/16’’ theo tấm đứng. Có thể nói rằng, cạnh mối hàn ½’’ có thể đạt được thông qua việc một chút tốc độ hàn.


Hình 4: Macro  mặt cắt ngang mối hàn


KẾT LUẬN

  1. Mối hàn góc, kích thước ½’’ đạt được khi sử dụng công nghệ hàn SAW Tandem, dùng nguồn Power wave AC/DC 1000, hàn theo phương ngang.
  2. Mối hàn đạt được do sử dụng khoảng cách giữa hai điện cực là 5 inch và điều chỉnh vị trí tiếp xúc.
  3. Khi hàn một đường hàn SAW Tandem yêu cầu một lớp thuốc tạm thời để duy trì và bảo đảm chiều cao lớp thuốc phù hợp, đủ để bảo vệ, giảm khí và tia hồ quang.
QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.


Facebook Youtube Twitter Top