Giỏ hàng

Kết quả thi vua thợ hàn tháng 5/2020

Bảng điểm tổng kết bài thi Vua thợ hàn tháng 5

kết quả thi tháng 5


Bảng điểm chi tiết của thí sinh Vua thợ hàn tháng 5

Thí sinh W0003 - Đỗ Văn Hải
Thí sinh W0011 - Thí sinh Bùi Văn ThểThí sinh W0041 - Thí sinh Khuất Mạnh Cường
Thí sinh W0043 - Thí sinh Phạm Thị Hưng

Facebook Youtube Twitter Top