Giỏ hàng

Kết quả thi vua thợ hàn tháng 8/2020

1. Bảng điểm tổng kết bài thi Vua thợ hàn tháng 8


2. Bảng tổng xếp hạng Vua thợ hàn cập nhật tháng 8/20203. Bảng điểm chi tiết kết quả Vua thợ hàn tháng 8/2020

3.1. Kết quả chụp RT tất cả bài thi đều được chấp nhận

Vị trí đánh giá film chụp trên chiều dài 200mm/350mm đường hàn được lựa chọn ngẫu nhiên 
3.1. Bảng đánh giá chi tiết bài thi

Thi sinh W0003 - Đỗ Văn Hải

Thi sinh W0011 - Bùi Văn Thể


Thí sinh W0019 - Nguyễn Đình Thanh


Thí sinh W0043 - Khuất Mạnh Cường


Thi sinh W0052 - Đỗ Quang Minh


Facebook Youtube Twitter Top