Giỏ hàng

Đề thi Vua thợ hàn tháng 9/2020


Chi tiết về thể lệ cuộc thi và bảng đánh giá vòng thi tháng Vua thợ hàn 2020 tại: vuathohan.com


1. Đề thi Vua thợ hàn tháng 9/2020

Đề thi vua thợ hàn tháng 9

2. Bảng thông số quy trình hàn khuyến cáo


3. Tiêu chí đánh giá bài thi Vua thợ hàn tháng 9/2020
Facebook Youtube Twitter Top