Giỏ hàng

Hàn bình áp lực với mỗi phía một đường hàn, không cần gouging

Lĩnh vực ứng dụng

Offshore/ Thermal Power

Ref.#

 

Quá trình hàn

SAW

DGWTR#

APP0039

Vật liệu

Carbon Steel

Edit

Tran Viet Anh, WE, CWI

Chiều dày

19 mm

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

Giáp mối / 1G

Completed

6/2/2007

NỘI DUNG

Khách hàng chế tạo bình áp lực sử dụng phương pháp hàn hồ quang chìm (SAW) để hàn tấm dày 9.5mm ~ 19mm và muốn thực hiện hàn mà không phải thổi hồ quang mặt sau. Họ cũng muốn hàn tấm dày 19mm với 1 đường hàn ở mỗi phía để thay thế cho quy trình hàn nhiều đường hàn hiện tại đang áp dụng. Lincoln đã hoàn thành việc này bằng cách sử dụng Power Wave AC/DC 1000.

  

Hàn bình áp lực với mối phía một đường hàn không cần gouging

 

TỪ KHÓA: SAW, Power Wave® AC/DC 1000 SD, Bình áp lực, một phía một đường hàn, thổi hồ quang mặt sau, single pass, CVN.

 

1. Tóm tắt

Khách hàng chế tạo bình áp lực sử dụng phương pháp hàn hồ quang chìm (SAW) để hàn tấm dày 9.5mm ~ 19mm và muốn thực hiện hàn mà không phải thổi hồ quang mặt sau. Họ cũng muốn hàn tấm dày 19mm với 1 đường hàn ở mỗi phía để thay thế cho quy trình hàn nhiều đường hàn hiện tại đang áp dụng. Lincoln đã hoàn thành việc này bằng cách sử dụng Power Wave AC/DC 1000.

Hiện tại, khách hàng sử dụng hồ quang 1 dây, và Lincoln đã thực hiện việc này với cà 1 hồ quang 1 dây (single arc) và hai hồ quang hai dây (tandem arc). Lincoln thực nghiệm hàn trên tấm dày 9.5mm, 16mm và 19mm với 1 hồ quang 1 dây và hàn tấm dày 16mm với hai hồ quang hai dây để minh họa biên dạng đường hàn tốt hơn, build up thấp hơn và tốc độ hàn nhanh hơn. Lincoln đã hàn trên thép cacbon thường để thực nghiệm và hàn trên thép tấm ASTM A516-70 để kiểm tra độ dai va đập (CVN).

 

2. Quy trình hàn

Sử dụng dây hàn đường kính 4.0mm – L61 và thuốc hàn 780 để demo, cặp dây/thuốc thích hợp sẽ được sử dụng cho hàn mối hàn cần kiểm tra độ dai va đập (CVN) ở mỗi nhiệt độ được yêu cầu.

Power Wave AC/DC được vận hành ở mode 49 (CC-AC) để hàn 1 hồ quang 1 dây và vận hành ở mode 49 (CC-DC+ lead) / 49 (CC-AC trail) khi hàn hai hồ quang hai dây. Tấm dày 9.5mm và 16mm được hàn mà không cần vát mép. Tấm dày 19mm được vát mép hai phía như hình 1.

 

Vát mép tấm dày

Hình 1: vát mép tấm dày 19mm

 

Thông số hàn được thể hiện trong bảng 1.

Plate

9.5mm

16mm

19mm

16mm (Tandem)

Pass

Side 1

Side 2

Side 1

Side 2

Side 1

Side 2

Side 1

Side 2

Single

Single

Single

Lead

Trail

Lead

Trail

Polarity/mode

CC-AC

CC-AC

CC-AC

CC-AC

CC-AC

CC-AC

CC-DC+

CC-AC

CC-DC+

CC-AC

Amps

650

650

850

850

800

875

950

825

950

825

Voltage

31

31

36

36

32

35

31

35

31

35

Frequency

60

75

60

90

75

75

-

60

-

60

Balance

50

50

50

50

50

50

-

75

-

75

Offset

0

0

0

0

0

0

-

+10

-

+10

Travel speed (m/phút)

0.74

0.58

0.58

1.22

ESO

32

32

32

32

Notes

 

 

 

Khoảng cách giữa 2 dây: 16mm

Góc nghiêng dây Trail so với dây Lead: 120.

Bảng 1: thông số hàn

 

Hình ảnh các mối hàn thể hiện trong hình 2 ~ 5 bên dưới. Biên dạng đường hàn, chiều cao mối hàn (độ lồi của bề mặt mối hàn) có thể được cải thiện bằng cách vát mép tấm 9.5mm và 16mm và tăng vát mép trên tấm 19mm.

 

Hàn 1 dây 1 hồ quang nối tấm 9.5mm, mỗi phía 1 đường hàn, không vát mép

Hình 2: Hàn 1 dây 1 hồ quang nối tấm 9.5mm, mỗi phía 1 đường hàn,
không vát mép

 

Hàn 1 dây 1 hồ quang nối tấm 16mm, mỗi phía 1 đường hàn, không vát mép

Hình 3: Hàn 1 dây 1 hồ quang nối tấm 16mm, mỗi phía 1 đường hàn,
không vát mép

 

 

Hàn 2 dây 2 hồ quang (tandem arc) nối tấm 16mm

Hình 4: Hàn 2 dây 2 hồ quang (tandem arc) nối tấm 16mm, mỗi phía 1 đường hàn, không vát mép

 

Hàn 1 dây 1 hồ quang nối thép tấm 19mm

Hình 5: Hàn 1 dây 1 hồ quang nối thép tấm 19mm, mỗi phía 1 đường hàn, vát mép hai phía (lưu ý: chiều sâu ngấu vượt quá chiều rộng đường hàn là vị phạm nguyên tắc cơ bản về hàn và có thể dẫn tới nứt dọc đường hàn)

 

 

3. Kết luận

  1. Mối hàn với mỗi phía 1 đường hàn có thể hàn tấm thép dày 9.5mm ~ 19mm không cần thổi hồ quang mặt sau (back gouging).
  2. Tốc độ hàn có thể tăng gấp đôi khi chuyển từ hàn 1 dây 1 hồ quang sang hàn 2 dây 2 hồ quang (tandem arc).
  3. Chiều cao mối hàn (độ lồi) có thể được kiểm soát cũng như kiểm soát tỷ lệ giữa chiều rộng với chiều sâu ngấu của đường hàn bằng cách vát mép trước khi hàn.

 

 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

 

Facebook Youtube Twitter Top