Giỏ hàng

Hàn giáp mối ống thép HSLA dày 1.5’’ sử dụng ba hồ quang (SAW Triple Tandem)

Lĩnh vực ứng dụng

Structural/ loading dock

Ref.#

409300033G

Quá trình hàn

SAW triple Tandem arc

DGWTR#

409300033G-VN

Vật liệu cơ bản

HSLA (1.5’’)

Edit

HLD

Vật liệu hàn

LA-82 + MIL800-H Flux

Reviewed

-

Liên kết / Vị trí

Butt joint /1G

Completed

10/4/2005


1. Giới thiệu chung

Khách hàng hiện tại đang hàn đường hàn dài sử dụng công nghệ hàn dưới lớp thuốc hai hồ quang (SAW Tandem). Họ thực hiện hàn một đường hàn lót từ phía bên trong lòng ống. Phía ngoài sau đó được dũi, và hàn nhiều đường cho tới khi điền đầy liên kết. Sauk hi hoàn thiện liên kết hàn được đem xử lý nhiệt qua ba bước: 1) thường hóa, 2) tôi, 3) ram. Độ bền liên kết sau khi xử lý nhiệt đạt giới hạn chảy tối thiểu 100 ksi.

Mục đích của báo cáo này là giúp tăng năng suất cho khách hàng thông qua việc tăng số hồ quang hàn. Việc tăng số lượng hồ quang là do dễ dàng điều chỉnh dòng điện AC trên nguồn Power Wave AC/DC 1000. Ngoài ra, nguồn này còn có dải phạm vi điều chỉnh ổn định hồ quang rộng. Dây hàn LA-82 được chọn để đạt được yêu cầu cơ tính sau xử lý nhiệt, và thuốc hàn MIL800-H được chọn bởi khả nặng bong xỉ tốt, chống nứt và ít bị nhiễm ẩm. DGWelding đã phát triển quy trình hàn đạt tốc độ đắp 71 lbs/hr với tính hàn, và  ngấu tốt.

2. Quá trình thực nghiệm

 

Sơ đồ thiết bị hàn giáp mối ống thép HSLA

Hình 1: Sơ đồ thiết bị hàn

Sơ đồ thiết bị hàn  như hình 1. Thông tin về vật liệu và thiết bị sử dụng cho quá trình hàn như trong bảng 2. Cách bố trí các đường hàn như trong hình 2. Và ngoại dạng mối hàn như trong hình 3. Bảng 2 là bảng thông số chế độ hàn thực tế.

thông số chế độ hàn giáp mối ống thép HSLA

Bảng 2. Thông số chế độ hàn giáp mối ống thép HSLA

 

3. Kết luận

  1. Tốc độ đắp khi sử dụng hàn SAW triple tandem khi hàn dòng AC đạt 71 Lbs/hr và năng lượng đường là 91 KJ/in.
  2. Dò tự động đường hàn khuyến cáo sử dụng cho liên kết hàn vì dò bằng tay không thể thực hiện với tốc độ hàn 51 ipm.
  3. Bộ thiết bị đầu mỏ của Uhrhan & Schwill Triple Tandem khuyến cáo sử dụng để có thể dễ dàng điều chỉnh góc mỏ khi có sự cố.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

Facebook Youtube Twitter Top