Giỏ hàng

Hàn thanh đẩy hướng tâm (Radius arm) của xe Ford Econoline

Lĩnh vực ứng dụng

Automotive

Ref.#


Quá trình hàn

FCAW-S tandem innershield

DGWTR#

APP0006

Vật liệu cơ bản

Mild Steel

Edit

Han Le Duy, WE, CWI, IWI-S

Vật liệu hàn

E70T-10 (3/32’’)

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

butt Joint / 1G

Completed

3/29/2004


NỘI DUNG

Yêu cầu của công ty ABC là hàn thanh ren (threaded pin) với thanh đẩy hướng tâm (radius arm) trong xe tải Ford Econoline. Mối hàn có thể được hàn bởi bất kỳ quá trình hàn hồ quang liên tục nào. Mục đích chính của yêu cầu là giảm thiểu thời gian hàn xuống 7 giây hoặc nhỏ hơn. Hình dáng mối hàn không vượt quá ra ngoài phần thanh đẩy và bề rộng tối đa mối hàn là 5/8’’. Mối hàn phải ngấu tối thiểu 15% vào thân của thanh ren.

Một mối hàn kích thước 55 x 20 mm đã được thực hiện thành công khi sử dụng hàn bằng hai dây hàn tự bảo vệ E70T-10 (Tandem innershield) đường kính 3/32’’ và dây NR-131 để hàn thanh ren với thanh đẩy. Mối hàn được thực hiện trong vòng 5 giây và đạt yêu cầu về ngoại dạng, kích thước và chiều sâu ngấu.

 

Han-thanh-day-huong-tam

Han-thanh-day-huong-tam

 

TỪ KHÓA: dây hàn tự bảo vệ NR-131, Hàn tandem dây lõi thuốc tự bảo vệ, Innershield NR-131, Tandem Innershield.

 

1. Giới thiệu chung

Công ty ABC yêu cầu hàn mối hàn lên thanh đẩy hướng tâm của xe tải Ford Econoline sử dụng quá trình hàn hồ quang liên tục. Liên kết giữa thanh ren đường kính 7/8’’ được chèn vào ống bọc của thanh đẩy hướng tâm. Mối hàn yêu cầu có ngoại dạng phẳng và ngấu tối thiểu 15% vào thanh ren, và bề rộng của mối hàn không vượt quá 5/8’’, thời gian hàn không được vượt quá 7 giây.

 

2. Quá trình thực nghiệm

Mối hàn được thực hiện sử dụng nguồn hàn DC-655 và DC-400 cùng hai bộ cấp dây DH-10. Mối hàn được hàn bởi quá trình hàn bán tự động và các hồ quang sử dụng dòng điện DC-. Quá trình hàn hai điện cực tự bảo vệ (Tandem Innershield) và được thử với những trình tự thực hiện khác nhau. Bởi vì yêu cầu tạo ra mối hàn nhỏ, mối hàn được chia thành nửa, thực hiện từ hai phía ngược chiều nhau, nhưng quy trình hàn được thực hiện giống nhau cho cả 2 hồ quang. Điểm bắt đầu và kết thúc hồ quang được giữ cách xa nhau để tránh kim loại bị tràn ra ở phía mép hàn.

 

3. Kết quả và bàn luận

Quy trình hàn cuối cùng là thực hiện hàn từ hai phía ngược nhau từ hai đầu của liên kết. quy trình này giúp mối hàn hoàn thiện có biên dạng phẳng và chiều rộng mối hàn không vượt quá 5/8’’ theo yêu cầu. Mối hàn bắt đầu tại điểm cách 5mm so với đầu của liên kết để kiểm soát được kích thước vũng hàn và dòng chảy kim loại. Hình 1 thể hiện trình tự thực hiện mối hàn. Ghi chú rằng, điểm kết thúc của hai hồ quang phải đặt lệch nhau. Hồ quang 1 dừng lại, sau đó hồ quang thứ 2 chạy qua phía miệng hàn của hồ quang 1. Quy trình này giúp tạo ra mối hàn có kích thước đều trên toàn bộ chiều dài đường hàn.

Thông số chế độ dưới đây được sử dụng khi hàn:

Tốc độ cấp dây: 250 ipm                                Điện áp: 30V

Tầm với điện cực: 1.25’’                                 Góc mỏ hàn: đẩy nghiêng 10o theo hướng hàn

 

 

Hàn hai mỏ dùng dây tự bảo vệ (Tandem innershield)

Hình 1: Hàn hai mỏ dùng dây tự bảo vệ (Tandem innershield)
để hàn thanh đẩy hướng tâm

Kích thước mối hàn 55 x 20 mm đã đạt được khi sử dụng hàn hai mỏ Tandem, dây hàn Innershield NR-131 (E70T-10) đường kính 3/32’’. Chiều sâu ngấu được kiểm tra là 15% ngấu vào thanh ren. Tổng thời gian hàn là 5 giây, đây là tổng thời gian để hàn chi tiết chứ không phải tổng thời gian có hồ quang. Sự dụng quá trình hàn tự động có thể sẽ giảm thời gian hàn.

 

4. Kết luận

  1. Mối hàn kích thước 55 x 20 mm được thực hiện thành công với phương pháp hàn hai mỏ Tandem, sử dụng dây hàn tự bảo vệ Innershield NR-131 (E70T-10) để hàn thanh hướng tâm.
  2. Tổng thời gian hàn giảm từ 8 giây xuống còn 5 giây.
  3. Mối hàn được thực hiện với quá trình hàn Tandem dây tự bảo vệ, đạt được năng suất đắp cao trong khi vẫn giữ được hình dáng kích thước mối hàn và bảo đảm chiều sâu ngấu cần thiết.

 

 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

 

 

Facebook Youtube Twitter Top