Giỏ hàng

Hàn ống xoắn chiều dày 14mm bằng công nghệ hàn SAW Tandem

Lĩnh vực ứng dụng

Pipe mill

Ref.#


Quá trình hàn

SAW-Tandem

DGWTR#

APP0020

Vật liệu

X70 (14mm)

Edit

Han Le Duy, WE, CWI, IWI-S

Vật liệu hàn

L-70 + P223 Flux

Reviewed

WP, IWE

Liên kết / Vị trí

Butt Joint / 1G

Completed

26/07/2006


NỘI DUNG  

Báo cáo nghiên cứu quy trình hàn ống thép xoắn, chiều dày 14mm ở tốc độ hàn 63 ipm (1.6m phút).

Quá trình hàn dưới lớp thuốc hai dây (SAW Tandem) đã thực hiện thành công cho liên kết ống xoắn, với tốc độ hàn 1.6 m/phút. Với mối hàn ngấu hoàn toàn, và chiều cao mối hàn tối thiểu. Mối hàn được thực hiện bởi hai đường hàn, mỗi phía hàn một đường. Các đường hàn ngấu tốt ở mép hàn, và ngấu chồng lên nhau. Kết quả đạt được thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

 

Hàn ống xoắn chiều dày 14mm bằng công nghệ hàn SAW Tandem

 

1. Giới thiệu chung

Báo cáo nghiên cứu quy trình hàn ống thép xoắn, chiều dày 14mm ở tốc độ hàn 63 ipm (1.6m phút).

Quá trình hàn dưới lớp thuốc hai dây (SAW Tandem) đã thực hiện thành công cho liên kết ống xoắn, với tốc độ hàn 1.6 m/phút. Với mối hàn ngấu hoàn toàn, và chiều cao mối hàn tối thiểu. Mối hàn được thực hiện bởi hai đường hàn, mỗi phía hàn một đường. Các đường hàn ngấu tốt ở mép hàn. Các đường hàn bên trong và bên ngoài lòng lống ngấu đều lên nhau. Kết quả đạt được thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

2. Quá trình thực nghiệm

Hình 1 và bảng 1 thể hiện cách bố trí góc độ giữa các điện cực khi hàn Tandem. Dây hàn Lincoln L-70 đường kính 5/32’’ (4.0mm) được sử dụng cho cả dây đi trước và dây đi sau. Thuốc hàn P223 được kết hợp để tạo ra hệ kim loại đắp F8A2-EA1-A2. Sự kết hợp tổ hợp dây thuốc này tạo ra kết quả tốt nhất cho cả hai đường hàn. Quá trình hàn DG Welding không sử dụng dũi đáy. Mối hàn hoàn thiện không xuất hiện khuyết tật lẫn xỉ.

 

 

Bố trí góc độ và khoảng cách giữa các điện cực hàn

Hình 1: Bố trí góc độ và khoảng cách giữa các điện cực hàn

 

Thông số điện cực hàn

Bảng 1: Thông số điện cực hàn

Nguồn hàn Power Wave AC/DC 1000 được sử dụng cho cả 2 hồ quang. Dây hàn đi trước (lead arc) sử dụng dòng xoay chiều AC sóng vuông, với bề rộng sóng (balance) là 75% để bảo đảm chiều sâu ngấu (Tức là tỷ lệ % thời gian hồ quang sử dụng dòng DC+ chiếm 75% tổng chu kỳ của dòng AC). Điện cực đi sau cũng dùng dòng AC sóng vuông, nhưng Balance ở 50% để cải thiện năng suất đắp. Việc điều chỉnh Balance thấp hơn sẽ giúp cải thiện năng suất đắp so với dòng AC thông thường, bởi vậy giúp đẩy cao được tốc độ hàn và năng suất đắp. Cả hai hồ quang đều dùng tần số 63 Hz. Việc điều chỉnh biên độ sóng (Offset) ở 10% (Tức là tăng dòng DC+ lên 10% so với dòng hàn trung bình) cũng giúp là phẳng bề mặt mối hàn. Bảng 2 là các thông số quá trình hàn. Hình 2 là hình ảnh Macro mặt cắt ngang mối hàn. Hình 3 là hệ thống thiết bị hàn.

 

Thông số chế độ hàn Tandem

Bảng 2: Thông số chế độ hàn Tandem

 

Hình ảnh Macro liên kết hàn

Hình 2: Hình ảnh Macro liên kết hàn

 

Hình ảnh trang thiết bị hàn

Hình 3: Hình ảnh trang thiết bị hàn

 

 

 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT: Báo cáo này căn cứ trên các kết quả thử nghiệm của hãng Lincoln Electric, và được biên tập bởi Double Good JSC – Nhà phân phối sản phẩm và Dịch vụ ủy quyền của Lincoln Electric tại Việt Nam. Không được phép sao chép, lưu chuyển, sử dụng tài liệu này với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Double Good JSC.

Ghi chú: Tính đa dạng trong thiết kế, chế tạo và điều kiện làm việc của các sản phẩm thực tế sẽ ảnh hưởng tới kết quả thực nghiệm. Vì vậy các bên tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin trong báo cáo này vào công việc của mình.

Facebook Youtube Twitter Top